De dakeigenaar blijft verantwoordelijk voor de sanering! De coördinatie ontbreekt.
Bij de partijen die belang hebben bij elkaar, verschilt de mate van urgentiebesef. Samenwerking en het delen van de kennis is noodzakelijk voor succesvolle versnelling!
De asbesttrein verbindt stakeholders en deelt kennis om succesvol te zijn op de reis naar een aantrekkelijke regio.

Stappen bij saneren:

 1. asbestinventarisatierapport (inventarisatie, monsters en rapportage);
 2. sloopmelding met rapport bij de gemeente;
 3. sanering golfplaten (verwijderen asbestplaten, uitboren gordingen en schoonzuigen, afvoeren asbest en gereedmelding asbestsanering);
 4. montage nieuw dak;
 5. eventueel leggen van zonnepanelen.

Bewustwording bij dakeigenaren van het aankomende verbod en risico’s asbest is noodzakelijk:¬†
risico’s voor de dakeigenaar:
 • blootstelling asbest door verwering;
 • blootstelling asbest bij calamiteit (storm/hagel/brand);
 • waardedaling/onverkoopbaarheid vastgoed door asbestdak;
 • de verzekerbaarheid van asbestdaken staat onder druk;
 • bij verbod in 2024 is het illegaal om¬†asbest op het dak te hebben.
Dilemma’s om nog niet te saneren:
 • financierbaarheid;
 • onduidelijkheid/onbewust wet- en regelgeving en idee dat de overheid het wel oplost;
 • onduidelijkheid mogelijkheden herbestemming en vergunningen;
 • saneerders komen niet voor kleine locaties of rekenen de hoofdprijs;
 • onzekerheid over eigen toekomst.
Kansen verzilveren door in de trein te stappen:
 • dakeigenaar is van het asbestprobleem af;
 • door persoonlijke gesprek beste aanpak voor eigen unieke situatie;
 • voordelen gemeenschappelijke aanpak;
 • aantrekkelijke en toekomstgerichte locatie;
 • mogelijkheid om bij te dragen in de energietransitie.