Attention – informatieavond

 • doel: beweging in het buitengebied
 • succes: pro-actieve rol van de gemeente

Interest – keukentafelgesprek

 • doel: vaststellen individuele asbestsituatie en verkennen oplossingsgerichte dakeigenaar
 • succes: onafhankelijk gesprek in eigen vertrouwde omgeving

Desire – inventarisatie en offerte

 • doel: plan dakeigenaar uitwerken en concreet maken in inventarisatierapport en offertes
 • succes: iets betalen voor inventarisatie maakt dat mensen de drempel over gaan en door willen naar uitvoering

Action – uitvoering

 • doel: uitvoering en asbestvrije locatie
 • succes: organisatie en planning is essentieel

Nazorg – gemeente en gebouweigenaar

 • doel: klanttevredenheid dakeigenaar en gemeente borgen en continu verbeteren om conversie te verhogen naar een asbestvrije regio
 • succes:
  • goede administratieve afwikkeling en benutten subsidiemogelijkheden voor dakeigenaren
  • systeem wat proces volgt en inzichtelijk maakt, is noodzakelijk en levert waardevolle data

 

De Asbesttrein versnelt de asbestsanering in het buitengebied door de seriematige en collectieve aanpak d.m.v. de AIDAN-methode. De dakeigenaren worden mee op reis genomen en krijgen een optimaal plan van aanpak voor hun eigen situatie. Door de collectieve aanpak kan er gesaneerd worden tegen optimale integrale kosten en wordt er samen gewerkt aan een asbestvrij buitengebied.
In het AIDAN-proces is de rol van de gemeente belangrijk om aan te jagen, te stimuleren en te faciliteren. De duwende rol van de gemeente is aan de voorkant essentieel. Gedurende het proces verschuift deze rol naar de dakeigenaar. De dakeigenaar blijft juridisch verantwoorde-lijk voor zijn gebouwen.
Door goede nazorg, procesbegeleiding en goede monitoring wordt er continu verbeterd om een maximale conversie te krijgen. Het doel is dat iedereen die op een informatieavond komt, van asbest bevrijd wordt.